Geniet van de mooie omgeving en natuur langs de Kromme Rijn vanaf de Krommerijnder.
Stichting Beheer Krommerijnder, hierna te noemen ‘de stichting’, respecteert de privacy van alle bij de stichting geregistreerde vrijwilligers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door hen aan de stichting is gegeven vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document laat het bestuur van de stichting de aangesloten vrijwilligers weten welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd, met welk doel deze persoonsgegevens worden geregistreerd en hoe deze worden beheerd. Door ons verzamelde gegevens. Wanneer een persoon zich als vrijwilliger (schipper, hulpschipper, lid onderhoudsploeg, etc.) aanmeldt bij de stichting wordt betrokkene gevraagd persoonsgegevens aan de stichting te verstrekken door middel van het invullen van een daartoe strekken formulier (bijlage). De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te kunnen uitvoeren. De stichting registreert van elke aangesloten vrijwilliger: naam adres postcode woonplaats e-mailadres telefoonnummer(s) vaarbewijs: J/N EHBO diploma: J/N alsmede info ter zake bijscholing Reanimatie & AED certificaat: J/N alsmede info ter zake bijscholing Aanmelddatum: De stichting heeft als uitgangspunt dat alleen persoonsgegevens worden gevraagd, beheerd en gebruikt ten behoeve van: het door aangesloten vrijwilligers verantwoord uitvoering kunnen geven aan activiteiten van de stichting; communicatie en coördinatie vanuit de stichting met de aangesloten vrijwilligers en vrijwilligers onderling. Andere (persoons)gegevens die een aangesloten vrijwilliger actief verstrekt in (telefonische) contacten en correspondentie, kunnen door de stichting worden verwerkt, maar in dat geval enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals in dit privacy beleid omschreven. Hoe lang bewaart de stichting de gegevens van aangemelde vrijwilligers? De stichting bewaart persoonsgegevens van aangesloten vrijwilligers niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Indien een vrijwilliger zich afmeldt bij de stichting worden de persoonsgegevens na maximaal twaalf maanden uit het archief van de stichting verwijderd, tenzij betreffende vrijwilliger anders aangeeft. Waarom heeft de stichting persoonsgegevens nodig? De stichting verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers voor de volgende doelen: betrokkenheid en medewerking van de vrijwilligers aan het realiseren van de doelstelling van de stichting; per e-mail informeren over activiteiten van de stichting; per e-mail informatie opvragen voor het verrichten van taken; inroosteren voor taken en hierover informeren; Per e-mail uitnodigen voor evenementen en activiteiten; per e-mail verzenden van nieuwsbrieven (Schipperstips); telefonisch contacten, indien nodig, binnen het kader van de voortgang van activiteiten; afhandelen van klachten of beantwoorden van vragen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens hebben: het stichtingbestuur; de door het bestuur aangestelde beheerder persoonsgegevens die tevens belast is met het muteren van persoonsgegevens; de webbeheerder en de relatiebeheerder kunnen indien nodig en na verkregen toestemming van de beheerder persoonsgegevens bestanden inzien. Derden. Persoonsgegevens en gegevens die herleidbaar zijn tot personen worden door of namens het stichtingbestuur niet met derden gedeeld. Het stichtingbestuur is verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren. Wijzigingen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Indien de doelstelling gewijzigd wordt, zal deze privacyverklaring, indien nodig, dienovereenkomstig worden aangepast. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens. Een aangesloten vrijwilliger heeft het recht van hem/haar door de stichting beheerde persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Wijzigen en/of verwijderen van persoonsgegevens kan alleen indien het beoogde doel van het beheer/gebruik er van niet in het gedrang komt. Vragen en feedback. Voor vragen over het privacy beleid van de Stichting Beheer Krommerijnder kan contact worden opgenomen met de secretaris van het stichtingsbestuur.
Email Krommerijnder: info@krommerijnder.nl Email VVV: info@vvvkrommerijnstreek.nl Telefoon VVV: 0343-575995
Email Krommerijnder: info@krommerijnder.nl Email VVV: info@vvvkrommerijnstreek.nl Telefoon VVV: 0343-575995
Stichting Beheer Krommerijnder, hierna te noemen ‘de stichting’, respecteert de privacy van alle bij de stichting geregistreerde vrijwilligers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door hen aan de stichting is gegeven vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document laat het bestuur van de stichting de aangesloten vrijwilligers weten welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd, met welk doel deze persoonsgegevens worden geregistreerd en hoe deze worden beheerd. Door ons verzamelde gegevens. Wanneer een persoon zich als vrijwilliger (schipper, hulpschipper, lid onderhoudsploeg, etc.) aanmeldt bij de stichting wordt betrokkene gevraagd persoonsgegevens aan de stichting te verstrekken door middel van het invullen van een daartoe strekken formulier (bijlage). De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te kunnen uitvoeren. De stichting registreert van elke aangesloten vrijwilliger: naam adres postcode woonplaats e-mailadres telefoonnummer(s) vaarbewijs: J/N EHBO diploma: J/N Reanimatie & AED certificaat: J/N De stichting heeft als uitgangspunt dat alleen persoonsgegevens worden gevraagd, beheerd en gebruikt ten behoeve van: het door aangesloten vrijwilligers verantwoord uitvoering kunnen geven aan activiteiten van de stichting; communicatie en coördinatie vanuit de stichting met de aangesloten vrijwilligers en vrijwilligers onderling. Andere (persoons)gegevens die een aangesloten vrijwilliger actief verstrekt in (telefonische) contacten en correspondentie, kunnen door de stichting worden verwerkt, maar in dat geval enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals in dit privacy beleid omschreven. Hoe lang bewaart de stichting de gegevens van aangemelde vrijwilligers? De stichting bewaart persoonsgegevens van aangesloten vrijwilligers niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Indien een vrijwilliger zich afmeldt bij de stichting worden de persoonsgegevens na maximaal twaalf maanden uit het archief van de stichting verwijderd, tenzij betreffende vrijwilliger anders aangeeft. Waarom heeft de stichting persoonsgegevens nodig? De stichting verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers voor de volgende doelen: betrokkenheid en medewerking van de vrijwilligers aan het realiseren van de doelstelling van de stichting; per e-mail informeren over activiteiten van de stichting; per e-mail informatie opvragen voor het verrichten van taken; inroosteren voor taken en hierover informeren; Per e-mail uitnodigen voor evenementen en activiteiten; per e-mail verzenden van nieuwsbrieven (Schipperstips); telefonisch contacten, indien nodig, binnen het kader van de voortgang van activiteiten; afhandelen van klachten of beantwoorden van vragen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens hebben: het stichtingbestuur; de door het bestuur aangestelde beheerder persoonsgegevens die tevens belast is met het muteren van persoonsgegevens; de webbeheerder en de relatiebeheerder kunnen indien nodig en na verkregen toestemming van de beheerder persoonsgegevens bestanden inzien. Derden. Persoonsgegevens en gegevens die herleidbaar zijn tot personen worden door of namens het stichtingbestuur niet met derden gedeeld. Het stichtingbestuur is verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren. Wijzigingen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Indien de doelstelling gewijzigd wordt, zal deze privacyverklaring, indien nodig, dienovereenkomstig worden aangepast. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens. Een aangesloten vrijwilliger heeft het recht van hem/haar door de stichting beheerde persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Wijzigen en/of verwijderen van persoonsgegevens kan alleen indien het beoogde doel van het beheer/gebruik er van niet in het gedrang komt. Vragen en feedback. Voor vragen over het privacy beleid van de Stichting Beheer Krommerijnder kan contact worden opgenomen met de secretaris van het stichtingsbestuur.